Corporate design
Het onderscheidend vermogen van producten en diensten door ontwerp en vormgeving wordt steeds belangrijker door het verdwijnen van verschillen in kwaliteit, prijs en functie.
ART-DIRECTION

Bepalen van de totale uiterlijke verschijning van tijdschrift, advertentie, video, etc. De art-director geeft leiding aan vormgevers, fotografen, dtp-ers en traffic medewerkers.

AV-ONTWERP

Vormgeving van audiovisuele producties. De audiovisuele media spelen een belangrijke rol bij informatievoorziening, educatie en entertainment.

CORPORATE IDENTITY

Uiterlijke verschijningsvorm van een bedrijf of organisatie. De bedrijfsidentiteit wordt gevormd door verschillende, op elkaar afgestemde, delen: beeldmerk, belettering, bewegwijzering, huisstijl, reclame en alle andere in- en externe communicatie.

BEELDMERK

Onderscheidend vormgegeven symbool waarmee de eigenaar zich kenmerkt. Een beeldmerk kan bestaan uit een woordmerk, een kleine afbeelding, lettermerk, monogram, embleem, zegel of mascotte.

BELETTERING

Het voorzien van gebouwen, auto's en andere objecten van bedrijfsnaam, beeldmerk, verwijzingen en andere opschriften.

BEWEGWIJZERING

Systematische vorm van informatieverschaffing omtrent routes en bestemmingen in en rond gebouwen of op terrreinen.

BRAND DEVELOPMENT

Ontwikkeling van een merk door een product een eigen, onderscheidende vorm, merknaam en verpakkingsontwerp te geven.

BRANDING

De kracht waarmee een merk zich presenteert, in het bijzonder op verpakkingen.

De disciplines van het grafisch vak zijn zeer divers
Toets daarom uw overwegingen met mijn 30-jarige kennis en ervaring
Bel mij terug
BRAND MANAGEMENT

Het op elkaar afstemmen van alle elementen die bijdragen aan de beleving van een merk.

BRIEFING

Gedetailleerde omschrijving van de opdracht. Een goede briefing voorkomt onnodig vragen stellen en telefoneren.

CAMPAGNE

Advies over de manier waarop een boodschap overgebracht kan worden. Reclame- en ontwerpbureaus presenteren zich vaak als communicatie-
adviesbureaus.

COMMUNICATIEPLAN

Draaiboek waarin verschillende communicatieuitingen op elkaar zijn afgestemd.

CONCEPT

Basisidee voor een creatief product.

CONCEPTONTWIKKELING

Het al dan niet met hulpmiddelen (onderzoek) komen tot een concept, dat nader kan worden uitgewerkt.

CORPORATE BROCHURE

Brochure waarin een bedrijf of organisatie zich in brede zin presenteert.

CORPORATE DESIGN

De vormgeving van de bedrijfsidentiteit van een bedrijf of organisatiem met speciale aandacht voor het creëren van samenhang tussen de verschillende delen die identiteit vormen.

Het is eenzaam aan de top
a
CORPORATE TEKST

Tekst die wordt gebruikt in de corporate communicatie dat wil zeggen tekst in brochures, folders, jaarverslagen en andere algemene bedrijfspublicaties.

DESIGN FOR ALL

Ontwerp dat rekening houdt met beperkingen van bepaalde groepen. In de praktijk is design for all er vooral op gericht dat ouderen en gehandicapten niet worden uitgesloten door bijvoorbeeld te kleine belettering, onbegrijpelijke knoppenrijen of moeilijk hanteerbare verpakkingen.

DESIGN MANAGEMENT

Het plannen, organiseren en controleren van en richting geven aan al het ontwerpwerk voor een onderneming of organisatie, waardoor een samenhangende bedrijfsidentiteit ontstaat. Het brengt alle specialisten bij elkaar zodat alle neuzen dezelfde kant op staan.

HUISSTIJL

De aard en het geheel van de visuele presentatie van een bedrijf, bestaande uit een beeldmerk, opmaak, lettertype, kleuren van het drukwerk, opschriften, bedrijfskleding, wagenpark, schrijfwijze, gedrag etc.