De HCNM werkt aan Veiligheid en Samenwerking binnen Europa

www.osce.org/hcnm

HCNM | The Hague
De Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden (HCNM) is een autonome instelling binnen de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), een regionale veiligheidsorganisatie waar 57 Staten aan deelnemen. De HCNM, opgericht in 1992, identificeert en werkt aan het verminderen van spanningen die tot conflicten zouden kunnen leiden rondom onderwerpen die betrekking hebben op nationale minderheden.